Mål-framgångsfaktor eller efterhandskonstruktion

Hur ofta är de mål vi satt upp en faktor bakom vår framgång? Hur ofta är det andra faktorer som påverkar? Jag tror att det dels finns många andra drivkrafter och orsaker brakom succéer och att för tydliga mål ofta kan hindra oss att ta ut max. Jag har omvärderat Lidingöloppet och vet nu att jag fegade :) Jag kunde mycker mer…

Kopplingen mellan hunden och haren

Frågan om kopplingar mellan ras och intelligens är så utmanande och korkad att den förtjänar lite uppmärksamhet. Men bortom den amerikanska analysen finns en djupare tanke om våra barns uppväxt och de förutsättningar vi skapar så att de verkligen kan utnyttja sina fantastiska förmågor.