Kopplingen mellan hunden och haren

Frågan om kopplingar mellan ras och intelligens är så utmanande och korkad att den förtjänar lite uppmärksamhet. Men bortom den amerikanska analysen finns en djupare tanke om våra barns uppväxt och de förutsättningar vi skapar så att de verkligen kan utnyttja sina fantastiska förmågor.