Kvinnor bättre ledare än män

Jag har under dagen funderat vidare på påståendet om att kvinnor är bättre ledare än män. Kanske det är så. Kanske det är formuleringarna i frågorna som påverkar. Kanske det är de två manliga forskarna. Kanske det är jag?