En cirkel är sluten

Wow, jag älskar att få aha-upplevelser :) I och för sig fylls dagarna av många små, men de stora ögonöppnarna är något speciellt. Där himlen rämnar och berget skakas. Där den sista pusselbiten läggs, eller där nya upptäckter omkullkastar allt du trott på :D Jag har ju nött på med sociologi och kognition i nån sorts fåfäng tro att det ska hänga ihop och att jag ska få ut något av att kombinera dessa två vetenskapsdiscipliner. Det har väl varit lite si och så med kombinationen, även om jag varit helt över mig av spegelneuroner och co-regulated relations och självdialoger ;)

Men ikväll hände det :D Jag har just kickat igång sista delkursen i kognition för våren. Jag satt och läste om distribuerad kognition [DK]. DK utgår från tre grundantaganden. Dels är kognition socialt distribuerad vilket  betyder att kognitiva processer inte alls existerar inne i människors hjärnor som enskilt mentala berabetningar. Kognitiva processer är distribuerade mellan individer och i interaktionen skapas resultatet.  Kognition är vidare förkroppsligad vilket innebär att kroppen ses som en aktiv del av det kognitiva systemet. Kroppen är inte enbart ett verktyg för input och output utan en aktiv del av alla kognitiva processer. Gestikulerande i kombination med tal är ett exempel, kroppsliga reaktioner på mentala processerr är ett annat. För att inte tala om perception och dess påverkan på vår tolkning av omvärlden ;) Till sist, och mest fantastiskt, det går inte att skilja på kognition och kultur! Vi lever i många olika kulturella sammanhang. Kulturen påverkar allt vi lär oss, allt vi gör, omedvetet som medvetet. Vi påverkar också kulturen. Den är ju ingenting utan människor som exekverar den.

Här syddes plötsligt mitt intresse för sociologi ihop med fascinationen för kognition. Alla mina upplevelser från verkligheten som jag analyserat ur helhetens perspektiv med kulturell påverkan i olika systemnivåer kunde plötsligt vävas samman med de inre processer som styr vårt beteende och våra handlingar. Verkligheten har mött teorin, och macro har mött micro :) Det fina i kråksången är att inget kan stå för sig själv och att alla ingående delar påverkar alla andra! Sociologisk eller kognitiv forskning kan aldrig genomföras utan en verklighet att forska på, och denna verklighet styr och påverkar, ja utgör hela basen för forskningen.  Forskningen och ökade insikter påverkar verkligheten så som all ökad förståelse gör. Utifrånperspektivet med samhället som arena påverkar det inre hos människan, men människan bygger upp och bildar samhällen genom ett kollektivt agerande.

Fy attan vad häftigt!! :)

3 thoughts on “En cirkel är sluten

  1. En fundering jag haft är hur många barn och ungdomars kognitiva processer kommer att utvecklas när deras kommunikations process till största delen är med en dataskärm. Kan vara svårt för spegelneuronerna att känna av sinnestillståndet hos andra och att kunna utveckla den egna empatin för sin omgivning.
    Lite ”far-fetched” kanske men IT industrin måste kanske utveckla bättre medel att kunna kommunicera känslor och sinnestillstånd via data och mobil nätet än bara olika smileys.
    Live long and prosper ;0)

  2. Nej inte alls far-fetched utan helt relevant. Våra spegelneuroner aktiveras i olika grad av olika nivåer av interaktion. Djurs spegelneuroner kräver att det är en artfrände som gör en rörelse för att spegelneuroner ska triggas, medan människors spegelneuroner är mer dynamiska än så och fyrar av när en apa t.ex. sparkar en fotboll. Vi har också förmågan att gå igång på rörlig bild där vi vet att det inte är fysiskt närvarande personer, och på situationer vi vet är påhittade.

    Det intressanta i detta är att våra fiskeneuroner kickas igång av fiskeprogram och på nån nivå så tränar vi vårt fiskehandlande när vi ser andra som fiskar :) Men vi påverkas på samma av filmer som visar våld och övergrepp mot människor. Vi utevcklar handlingsmönster för det vi ser även då.

    Det här förutsätter på sitt sätt att vi redan har handlingsmönstren lagrade i hjärnan. Om vi inte har det, utan är hänvisade till datorbaserad kommunikation kommer ju handlingsmönstren att präglas av detta. Hur skapas kulturen utan en fysisk kontakt? Det är en spännande fråga som i sin djupaste form känns rätt läskig…

Kommentera