Evolutionära bevis på fördelar i Grön Zon

Forskare har upptäckt evolutionära bevis på fördelarna med den Gröna Zonens samarbete och förtroende. En ny datorsimulering stödjer en gammal teori, som gått ut på att samarbete och sociala interaktioner kan ha utlöst hjärnans evolution hos våra mänskliga förfäder, och den visar att beteendet i Grön Zon har varit en evolutionär fördel.

Vi förespråkare av Grön Zon talar ofta om att nå ett optimalt resultat i mänskliga möten, och att försöka minimera den starka driften att maximera våra individuella vinster och istället uppmuntra till en strategi som går ut på win-win. De som använder Radical Collaboration och har deltagit i affärsspelet, eller de som har svikit någon och försökt att återvinna ett förtroende, vet vad det handlar om. För att kunna ge bort chansen att nå maximal vinst behöver jag känna en viss mängd av förtroende för att min medmänniska betalar tillbaka ”att ge 30”, utan att sträva efter en full maximal vinst på min bekostnad. Nu har forskare simulerat detta beteende i neurala nätverk för att se hur den mänskliga hjärnan har utvecklats. För oss som tror på den Gröna Zonen är det uppenbart att experimenten med olika spelteoretiska situationer (inklusive den spännande Fångens dilemma) visar att samarbete och win-win är överlägsen i evolutionära termer. Detta kan ses som ett användbart empiriskt underlag och ett konkret exempel på teorierna bakom den Gröna Zonen. Effektivt använd i både Radical Collaboration och The Human Element.

Något att använda för de siffertuggande, utsidesfokuserade tvivlare som vill ha vetenskapliga bevis bortom produktionsmätningar baserade på amerikansk äggproduktion ;)

Dyk djupare och läs hela Scientific Americans intressanta artikel på Cooperative Neural Networks Suggest How Intelligence Evolved eller det svenska utdraget Dagens Industri – Samarbete ger större hjärnor.

Eller läs mer i boken Förtroendefullt samarbete : att bygga långsiktiga relationer av Jim Tamm och Ron Lyuet och varför inte bläddra igenom Peter Gärdenfors fantastiska och lättlästa Tankens vindlar.

Kommentera