Oförmågan att fokusera på fler än ett objekt

Vilken fantastisk åkomma, simultanagnosia, som är oförmågan att kunna uppfatta fler än ett objekt åt gången. Jag läser vidare i nästa delkurs i kognition, och är inne i boken Cognitive Psychology – Mind and Brain och stöter på de mest makalösa egenskaper hos oss. Forskning har visat att vår uppmärksamhet är objektbaserad och inte spaitialt indelad. När…