Överraska och skapa uppmärksamhet

Situerade minnesbilder är lagrade kategorier kopplade med de situationer som jag upplevde när minnet skapades och kategorin byggdes ut. Överraskningen sker när vi i en verklig situation upplever fel koppling av objekt och situation. En människa som värper guldägg :) Klart nyttigt…