Poster med etikett ‘Plan’

Bidragsportfölj

9 december 2011

På en fika häromdan satt vi och diskuterade bidrag, insamling av pengar och vilka man ska skänka till och vad som är viktigast. Ifjol hade vi en insamling på kontoret och alla fick rösta på vilken organisation och vilket syfte som pengarna skulle gå till. Det var antingen Unicef – Pennor och skrivböcker eller Clowner utan gränser. Diskussionerna var intressanta. Skulle vi välja att ge barn möjligheter att gå i skola och lära sig, eller skulle vi välja att låta barn som har det svårt få något annat tänka på en stund med hjälp av en clown. Problemet är att hur man än vänder sig så finns det alltid behov att fylla och det är svårt att veta vad man egentligen ska fokusera på.

Jag tror att det är upp till mig att göra det som känns rätt. Om jag ser till att kontrollera organisationen som jag skänker till så är det ju inte fel att ge till sjuka barn i Sverige som har det svårt, även om det finns barn i övriga världen som har det värre. Det är ju ingen tävling och ranking i vem som har störst behov, så jag har skapat en bidragsportfölj.

Vi kom in på detta när vi pratade om juletidens många försäljare av bidrag som ringer för att locka till mer gåvor. Jag har haft väldigt svårt att stå emot trots att jag spontant känt att jag ger pengar regelbundet och att jag inte hade lust att ge pengar över telefon. Därför satte jag mig ner och gick igenom familjens bidrag, sammanställde dem i en lista och försökte hitta områden som vi tyckte var viktiga. Det visade sig att vi var mer angelägna att stötta dem utanför Sveriges gränser eftersom vi har det väldigt bra i vårt land. Barn kändes väldigt viktigt, och djur och miljö var väldigt naturligt men dessutom lade vi in stöd till kvinnor och andra som utsatts för övergrepp i världen. Vi har alltid gett stödhjälp vid akuta situationer i världen och det fick bli område nummer fyra. Den enkla portföljen kom att se ut så här:

Barn som har det svårt utanför Sverige (45%)
Plan Fadderbarn 18%
Gatubarn 18%
Unicef Världsförälder 9%

Utsatta för våld och övergrepp (27%)
Röda korset mammor 22%
Amnesty 5%

Hjälp vid akuta situationer i världen (17%)
Katastrofhjälp 17%

Djur och miljö (11%)
Späckhuggarfadder 9%
WWF 2%

Ambitionen är att skänka mer än vad Sverige som land ger i bistånd. Enligt Sida nådde Sverige en rekordnivå i bistånd och bidrog med 1,12% av BNI (bruttonationalinkomsten). Se Gapminders visualisering av Svenskt bistånd för Hans Roslings uppfattning om fakta i kontrast till fördomar. Vårt mål har varit att ligga över det här målet och vi ligger på prognos 1,23% av familjens bruttolön för 2011. Det gör att kontakten med försäljare under december blir en helt annan historia. Jag kan med vänliga ord berätta att jag inte är intresserad att hoppa på ett bidrag genom ett enda samtal, och förklarar engagerat vår strategi och portfölj som vi designat utifrån var egna tankar. Det tas alltid emot positivt och jag kan önska telefonförsäljaren lycka till med ett ömsesidigt leende :)

Nu ser jag dock att andelen djur och miljö är låg i förhållande till övriga. När vi gör den årliga revisionen av familjebudgeten för vi ta tag i detta tror jag. Man får ju aldrig vara nöjd ;)

Rädda människor gör hemska saker

27 mars 2009

I denna mörka tid, med finanskriser och märkliga bonushistorier, är det skönt att släppa kontakten med allvaret och det alldagliga och istället låta fantasin vandra iväg med hjäp av goda historier.

I onsdags var jag äntligen och såg på Watchmen. Vilken film! Jag har absolut inget annat att säga än Se den!

Ikväll sitter jag och slötittar på Harry Potter And The Order Of The Phoenix :) Jag gillar ju böckerna, och tycker att filmerna är rätt okej, om än lite väl övermoraliska och lätt putslustiga. En kvart in i just den här filmen så invigs Harry i de hemska nyheterna han sluppit ifrån under början av lovet på Privet drive. Sirius och Lupin berättar för Harry att Fudge, högsta ansvarige på Ministry of Magic, driver en hård linje mot alla som tror och talar om att Voldemort är tillbaka. Han har ingen förståelse för andras åsikter, och han har inget förtroende för ledarna varken i sin egen organisation eller i övriga trollkarlsvärlden. Harry blir förskräckt och tycker att det är hemskt och utbrister ”Va? Ingen vettig person skulle…” och Lupin konstaterar ”Exakt. Fudge saknar vett…” och han fortsätter förklarande ”Det har förvridits av fruktan. Rädda människor gör hemska saker”. Det här leder till att den hemliga sammanslutningen som Harry just träffat, The Order Of The Phoenix, kämpar, inte bara mot Voldemort och hans anhang, utan också mot det egna ministeriet. Den dubbla fienden gör striden onödigt slitsam och istället för att samla sig mot den gemensamma Voldemort sätter man upp hinder och bekämpar varandra i ivern att ha rätt, och rädslan att ha fel och få stå med byxorna vid smalbenen eller skägget i brevlådan. Ju starkare insikten om att jag har fel, och ju värre konsekvenserna blir av att jag inte insett det tidigare – desto starkare blundar jag för sanningen.

Det här är ju himla spännande! Jag slog av filmen en stund och reflekterade över dialogen en stund. Under stark press, med ett tungt yttre hot och möjligen en svag självkänsla och tro på den egna kapaciteten utvecklas en stark rädsla, en djup fruktan som påverkar förmågan hos vem av oss som helst att fatta kloka beslut och att våga ta tid och hjälp till goda underlag. Det vi i lugnet och harmonin trodde så starkt på, delaktighet och öppenhet, förbyts till osäkerhet och tystnad och enskilt beslutsfattande utan inblandning från berörda. Tänk om de skulle se att jag inte har en aning om hur Voldemort ska bekämpas? Då riskerar min auktoritet att raseras och min makt tillintetgöras. Det som är så spännande är att det i finanskrisens spår säkert finns massor av företag och organisationer där detta händer – just nu! Rädda människor gör hemska saker, det stämmer verkligen. Satt under stark press och med stor arbetsbörda utvecklas en stress som slår av många av de hjärnfunktioner som behövs för att tänka kreativt och hitta nya lösningar, som engagerar och involverar de som kan hjälpa till att lyfta och säkerställa framgång. Denna starka yttre påverkan är att jämställa med en rytande grottbjörn på en meters avstånd som startar så många biologiska aktiviteter i kroppen att det enda som fungerar är spring eller slå. Om det så är på bekostnad av grannen eller ungen som står i vägen, så ska jag slippa undan! Den biologiska drivkraften handlar ju om att det är mina gener som ska vinna, inte dina. Då blir jag oresonlig och trångsynt. Dessutom är ju situationen här och nu, problemet ska lösas på väldigt kort sikt! Det spelar ingen roll i mötet med grottbjörnen om jag måste lämna kvar påsen med de läkande örterna som jag behöver för att klara mig på sikt, jag ska överleva här och nu! Programmet i hjärnan riktas in på att ta in tydliga signaler och agera sekundsnabbt.

På samma sätt riskerar vi chefer att hamna i samma situation på jobbet inför de enorma risker vi kan drabbas av med en värld som ser ut som den gör just nu. Om vi snabbt i rädslan över en för stor kostnadsmassa gör oss av med de överdådiga tjänstebilarna eller den betalda hemhjälpen – då har vi väl agerat rätt. Men om vi i fruktan över att bli ertappade med kraftigt försämrade marginaler hemlighåller nulägesanalyser och detaljstyr eller överkontrollerar – då är vi på fel väg. Ingen kan vara överallt, och det gäller att fortsätta lita på sin organisation. Det gäller att försöka doppa huvudet i handfatet, hålla det så kallt det går, omge sig med många goda rådgivare, lyssna och intresserat ta till sig åsikterna, och därefter agera enligt en plan, med längre horisont än för dagen och med ett tydligt mål i sikte. Då får kreativiteten spelrum, och då väcks engagemanget.

Rädda människor gör hemska saker.