Bauman och organisationer

Läser Zygmunt Bauman i sociologin just nu. Vild panik för att hinna klart…som vanligt :) Hittade en fantastisk förklaring till varför Förintelsen var så framgångsrik (sic) som kopplade till modern byråkrati och rationalitet. Det är inbyggt i alla rationella byråkratier att de arbetar hårt för att uppnå de mål som är satta på dem, och utnyttja de medel som är givna så effektivt som möjligt. Det senare innebär att byråkratin steg för steg ser medlen som viktigare än målen. Det blir viktigare att utnyttja maskinen effektivt än att hela produktionen når målen för organisationen!

Det här är en fantastisk insikt och förklaring. Jag har haft den själv och kopplat den till den offentliga organisationens tendens att hela tiden vilja växa, likt en myrstack. Det Bauman gör är att skapa en acceptans för detta beteende. Det är inte längre en sjukdom utan en accepterad svaghet. Det är lättare att prata om en sådan och att applicera stöd för att minska dess effekter än att kräva sjukdomsinsikt hos en hel organisation :)

Nu går det ju att börja prata och arbeta!

Kommentera