Sociologi Mittuniversitetet

Jag har gått kurser i sociologi på Mittuniversitetet. Både A och B. Jag hoppade på det hösten 2008 efter att ha fått upp smaken på just sociologi. Jag gästföreläste på en kvällskurs i Ledarskaps- och organisationsutveckling på Mittuniversitetet och fick massor av socialteoretiska frågor. Den ansvariga läraren, som i det här fallet var Katarina Giritli-Nygren, hjälpte till att översätta teorierna till svenska, och då kunde jag ju besvara dem med hänvisning till erfarenheter och lärdomar från arbetslivet. I den stunden tändes det något i rummet. Teori och praktik möttes och en häftig brand uppstod. Jag fick efteråt återkoppling från flera av deltagarna om hur bra lektionen varit, och jag själv var överumplad över hur mycket kunskaper och modeller det finns. Men som jag inte hade en aning om :) Strax därefter anmälde jag mig till höstterminen på A-kursen i Sociologi.

Kurserna som jag läst är på distans, vilket innebär att det går att genomföra dem via internet De omfattar 30 högskolepoäng och sträcker sig över två terminer, och det betyder halvfart och samma sak som att utbildningsmålen är anpassade för att knycka tjugotimmar i veckan! Det senare inte helt enkelt för en fulltidsarbetande pappa med både ledarskapsambitioner och hus och familj och annat att underhålla ;) Det har dock gått hyggligt bra. Jag har hittat en del effektiva arbetssätt som gör att jag kommer igenom materialet och har lyckats få klara tentorna i tid. Jag läser normalt sett sjukt mycket böcker, och om det är traditionella ledarskapsböcker eller sociologiböcker spelar ju ingen roll. Jag hade läst ändå. Jag åker mer tåg nuförtiden, eftersom det är lugnare och innebär mer kontinuitet att läsa och skriva på tåget än att hoppa hit och dit på taxi och flyg.

När jag började hade jag en liten ambition att lägga ut det jag tänker och skriver för att lagrar allt på samma ställe. Nu har det slutat med att jag publicerar allt :) Det ökar ju bara på min kunskapsmassa här på webplatsen, och blir en bra bank att hämta idéer ur till kommande arbete. Det ger också fler chansen att se vad sociologi handlar om, och hur en universitetskurs i ämnet är upplagd.

Sociologi Gr (A) Jag läste A-kursen i Sociologi under läsåret 2008-09, och har lagrat allt på Sociologi Gr (A) 2008. Det var en smidig kurs, även om den bitvis var ganska tuff. Det egna arbetet med en analys utifrån ett eget insamlat empiriskt underlag var riktigt hårresande och gav det sämsta resultatet av allt under kursen. Mycket grunder gick vi dock igenom och det finns att beskåda här.

Sociologi Gr (B) Jag läste B-kursen under läsåret 2009-10 och fick alltså ut trettio nya poäng våren 2010. Jag har försökt att publicera allt material på Sociologi Gr (B) 2009.

Så väl bekomme, både mig själv och alla er andra att dyka in i sociolgins djupa värld :D Jag uppskattar om du lämnar en kommentar utipåfall du hittat något du gillat eller använt. Du får gärna skriva om du hittat något som inte fallit dig i smaken också ;) Det är i interaktionen med andra som vi uppfattas och lever!

One thought on “Sociologi Mittuniversitetet

  1. Tack för dina inlägg om sociologi, har varit mig till hjälp att tänka bredare. :)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *