Sundsvall 42

Årets konferens Sundsvall 42 2009 är över. Massor av slit och massor av glädjeämnen har förgyllt dagarna före och under konferensen. Jag föreläste på E. Arbetslivsutveckling, och jag och Lennart Hedenström på Försäkringskassan försökte oss på att skapa en ny delkonferens vi ville försöka få en ficklampa lyst på tankarna inom open innovation; samverkan, öppenhet och delaktighet. Det gick riktigt bra, även om vi hade för få deltagare, med våra mått mätt. Några var så bra föreläsningar att det skulle ha varit mångdubbelt fler som lyssnade. Men så är det kanske med en ny delkonferens som försöker locka människor som har sina myrstigar upptrampade mellan delkonferenserna :) Nu ska vi utvärdera och se hur vi gör 2010 ;)

Journaliststudenterna på Mittuniversitetet gjorde en riktigt bra insats och följde konferensens olika delar med ett utifrånperspektiv vilket ger en annan bild än den vi ser som springer mitt inne i råttkarusellen. Kolla själv på deras egen websida e-volution.

Beskrivningen till delkonferens H hittar du i besökarprogrammet eller nedan.

Paradigmskiftet: Samverka eller dö!

I alla tider har människan överlevt genom att tillsammans utföra större uppdrag än en enstaka person mäktat med. Genom att se till nyttan för helheten nådde vi tidigt i vår utveckling längre än att suboptimera våra individuella drivkrafter. Idag arbetar våra företag och myndigheter alldeles för ofta enligt den själviska lagen om ensam-är-stark. Ett nytt paradigm är på väg där lagen om ensam-är-stark byts till samverka-eller-dö!

Vi ser idag flera trender som driver fram nya ”buzz words” och nischer som kollaborativa modeller, nätverksbaserade leveransformer, open innovation m.fl. Vi ser statsmakterna driva på sina myndigheter till samproduktion av t.ex. löneadministration, upphandling och inköp, IT-drift mm. Fler och fler kommuner och landsting letar samverkansmöjligheter och företag knyter sig till varandra i nya former.

Genom detta skapas konkurrensfördelar vare sig det är kortare ledtider, ökad kundnöjdhet eller kostnadsbesparingar

som den enskilde inte kan uppnå. Affärsmodellerna vänds upp och ner. I exemplet öppen källkod är koden kostnadsfri medan aktörerna hittar andra tjänster att ta betalt för. I exemplet myndigheter som samverkar så måste styrmodell och finansieringsformer ändras för att myndighet A skall kunna stödja myndighet B med tjänster. Vem bjuder på vad? Kan jag lita på dig? Hindren är flera och osäkerheterna många. Kampen om makt och rätten att påverka styr oss. Att öppna upp och släppa in gör mig sårbar, men är oundvikligt. Det finns de som försökt. Det finns de som lyckats inom vitt skilda världar; myndigheter, kommuner, landsting såväl som affärsdrivande verksamheter.

Vi ger en spännande blandning av praktiska exempel och teoretiska modeller. Exempel som beskriver både best practice och lessons learned. Teorier och modeller som beskriver historisk utveckling samt våra vägar framåt. Kom och lyssna på de som har försökt, de som har lyckats och de som flyttat fram gränserna. Dra nytta av alla studier, reflektioner och beskrivningar för dig själv och din verksamhet.

Kort sagt – ser du möjligheterna med innovativ samverkan – samverka med oss!

Material från Sundsvall42 2008

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *