Vådan att jobba med de smartolistiska

FÖrstår du att frågan vid matbordet “Peter, kan du skicka smöret” inte handlar om att jag ska svara “Ja” utan att jag faktiskt ska skicka smöret på en gång…då är du en social tillgång och inte en smartolistisk person som är för smart och holistisk för de enkla små frågorna :)