Kultur äter strategi till lunch

Hittade en fantastisk artikel i FastCompany om kopplingen mellan en organisations framgångar och dess kulturella utveckling. Vi behöver fler sådana exempel för att få fler att förstå att systemen utvecklas holistiskt. Någon?

Andra uppgiften – sjustegsmodellen

Andra uppgiften i Kognition i praktiken är skriven och inlämnad. Det var en ganska tråkig uppgift, sett ur kognitionsperspektivet. Sjustegsmodellen är en viktig del av Normans The Design of Everyday Things. Boken handlar om hur design påverkas av vår kognition, vårt tänkande. Med dålig design kan vi försvåra vårt användande av prylarna i vår vardag.…

Vad måste vara hemligt – egentligen?

Till tonerna av det 26 år gamla albumet Thriller sitter jag just nu och går igenom en modell för verksamhetsstyrning för ett stort företag i Sverige. Jag har fått reda på att materialet är ytterst hemligt! Mitt uppdrag som konsult är att facilitera fram en konkret åtgärdsplan för att nå de uppsatta målen via de beskrivna…