Öppen utveckling av upphandlingsprocesser

Oj vad kul det är med Internet :)

Jag hakade på en öppen grupp på LinkedIn som startats i frustration över offentliga upphandlingar som slutat med att ett antal leverantörer angett 0 (noll) kronor i timpris och därmed blivit lägst och fått kontrakt med kunden! Peter Wranéus, CSO på Modul1, startade en grupp på LinkedIn för att samla konsultleverantörer som är intresserade av ett etiskt förhållande till både kunder och konkurrenter (läs hans blogg). Efter Försäkringskassans upphandling av konsulttjänster som vi deltar i (den är inte klar ännu) så intresserade jag mig för problemet med upphandlingsmodeller som utgår från pris enbart och möjligheten att nolla sig för att få kontraktet utan intresse att leverera. Märkligt scenario!

Jag hoppade in i en diskussionstråd om moral och offentlig upphandling och jag tror faktiskt att jag har en bra idé :) Leverantörer och kunder borde kunna utveckla effektiva och rättvisa processer för upphandling av konsulttjänster öppet och transparent för alla att delta i och se konsekvenserna av. Kunderna får hjälp av andra kunder och oss leverantörer att testa processen för att se hur den kommer att se ut, och det går att täppa till luckor och förbättra underlagen.  Vi leverantörer som vill ha ett ärligt och etiskt samarbete med kunderna kan då hjälpa till att berätta om möjligheter att utnyttja kryphål så att dessa täpps till och när anbudsförfrågan kommer ut har vi själva trängt in oss i ett hörn där det inte går att fuska!!

Open Innovation goes Bid Process ;D

3 thoughts on “Öppen utveckling av upphandlingsprocesser

  1. Well, från och med 15 juli så introduceras konceptet konkurrenspräglad dialog i LOU. Det lär ligga i linje med dina önskemål…

  2. Nja, så som det beskrivs vet jag inte om det är så som jag riktigt tänkte mig. Det låter som att det vid komplexa byggprojekt eller systemutvecklingsprojekt ska kunna gå att föra en dialog med några leverantörer för att, i traditionell ensamhet, slippa ta fram högvis med specifikationer som sedan ska räknas på och levereras till ett omöjligt fastpris, utan istället ske genom ett samtal om förutsättningar, behov och krav så att anbuden bättre anpassas till situationen…

    Det verkar inte riktigt lösa problemet med öppna upphandlingar där vi landar i en modell med pris som enda avgörande faktorn och leverantörernas bristande etik som orsak till snedvridna ramavtal. Den enda möjlighet jag ser är att kunden kan välja ut några leverantörer till ”konkurrenspräglad dialog” om konsulttjänster och gå vidare med dem, men det kändes långsökt att använda modellen till det…

    Jag var mer inne att släppa in alla i arbetet och säkerställa att modellen håller och ger stöd till kundens behov i en öppen och transparent process. Där alla leverantörer kan ingå. You may talk now or for ever keeping quiet :)

Kommentera