Pragmatisk eller perfekt

Världen är inte svart eller vit. Den är inte på eller av. Tyvärr är den inte heller noll eller ett… Det senare en besk insikt för mig som är binärt uppvuxen och kan alla binära tal i sömnen upp till 1111 – 1111 1111 – 1111 1111 :) Jag har dock mer och mer utvecklas mot att vara en kvant, att kunna vara både ett och noll samtidigt! På vanlig svenska kallas det för velighet eller svårt att fatta beslut, men jag ser det som en unik förmåga att ha alla alternativ öppna samtidigt. Det här blir intressant i all utveckling eftersom ambitionen att göra ett bra resultat, att nå perfektion ofta kan överskugga och ta över det pragmatiska arbetet med insatser och åtgärder. Jag har sett många exempel på grupper som fastnat i perfektionsfällan. De vill komma fram till en exakt formulering, och att alla i gruppen ska kunna stå bakom den. Vissa tror att de ska kunna producera det ultimata budskapet, den optimala modellen eller den vackraste koden, och att det ska kunna förstås av alla! Ju fler komponenter som ska produceras och ju fler deltagare som hjälps åt i processen, desto mer komplexa situationer uppstår :)

Därför är jag så glad att vi lyckades göra tvärtom :) Förra veckan började vi arbeta med en modell som Susan Wheelanhar tagit fram och beskrivit i Att skapa effektiva team : en handledning för ledare och medlemmar. Det som är intressant med den är inte området eller uppdelningen, för jag har en del tankar och synpunkter på det. Nej, det som lockar är det pragmatiska förhållningssättet som den lättlästa boken förmedlar och som vi anammat i användandet.

Istället för att göra den teoretiska djupdykningen först startade vi med arbete i gruppen. Ofta vill vi chefer och ledare kunna så mycket innan vi vågar ta första steget. Vi vill kunna modeller och arbetssätt för att kunna hantera det som skapas på möten, och för att ha svaren på allas frågor. Det är lätt att ha högt behov av kompetens. Men nu körde vi ett första möte en förmiddag där vi analyserade en första enkät som gav några indikationer på hur vi har det :) Jag hackade ihop 32 frågor i en enkel excel-matris och samlade ihop de tolv svaren på ett väldigt enkelt sätt för att få en samlad bild utifrån de olika frågor och områden som Susan Wheelan tycker är viktiga. Därefter fick gruppen arbeta med tolkning av ord och begrepp tillsammans i mötet.

Svaren på vad som menas med “grupp” och “innovation” blev gruppens uppgift att beskriva. Det var en bra anknytning till enkätens och arbetsmötets kärnfråga: Hur kan vi som grupp använda oss av modell och enkätsvar för att bli det företag som vi vill vara? Det är stor skillnad att använda ett verktyg när vi funderar på vilken nytta vi vill ha ut, mot att använda ett verktyg för att någon annan bestämt att vi ska använda det! Att det var en medarbetarenkät var inget vi pratade om även om det var en klockren sådan. Av någon anledning andas ordet medarbetarenkät toppstyrd och delaktighetslös årsupprepad gruppuppgift som aldrig gett något utbyte ;)

Så hellre vårt verktyg för förbättring!

Hellre pragmatisk än perfekt ;)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *