Rapporter och uppsatser

Jag har använt boken Rapporter och uppsatser av Jarl Backman mycket under mitt tassande första år som sociologistudent på A-nivån. Den är klar och redig och visar på visuellt mycket tydliga sätt hur man ska formattera sina uppsatser och hur man ska behandla information på olika sätt. Jag har skapat försättsblad, rubrikmodeller, hittat en form för dessa viktiga referenser, skapat olika typer av dispositioner osv. Det finns massor att hämta ur boken som dels är ett måste, men också en tips till dig som vill skriva något som andra ska läsa :) Många av instruktionerna i boken är allmängiltiga och behöver inte kopplas enskilt till vetenskapliga rapporter. Det funkar lika bra i ett PM eller en konsultmässig genomlysning.

Alla texter tjänar på att ha en början, en mitt och ett slut, typ ;) Koppla den här boken till retorik och konsten att övertyga så har du två verktyg som gör dig grym i de textuella grupperna på jobbet eller skolan ;)

Kommentera