Sociologi Gr (A) 2008

A-kursen i Sociologi på Mittuniversitetet är på distans, omfattar 30 poäng och sträcker sig över två terminer, HT08 – VT09. Den syftar till att ge en introduktion i sociologiämnet, och visar hur sociologisk teori och metod bidrar till ökad förståelse av individer, grupper, samhälle och samspelet mellan dessa delar. Kursen i Sundsvall profileras mot arbetslivssociologi. Enligt bedömare så är A-kursen endast en inkörsport till tyngre grejer :) Att läsa A-kursen är inom sociologin lika roligt som att attestera resräkningar i jobbet, men man måste göra båda för att komma åt att göra roligare saker ;)

Det övergripande syftet med A-kursen är att:
– introducera sociologiska begrepp, teorier och metoder
– ge studenten sociologiska verktyg att analysera och problematisera sociala fenomen och situationer
– ge studenten möjlighet att tillämpa dess kunskaper på aktuella händelser

Kursen är uppdelad i fyra separata delkurser, och jag har publicerat allt skrivet material som jag producerat. Det gäller anteckningar, diskussionsinlägg och alla tentor inklusive betyg och kommentarer.
1) Sociologisk introduktion
2) Sociologisk metod
3) Sociologins klassiker
4) Arbetslivssociologi

Jag fick väldigt bra betyg i alla fyra delkurser, och jag är väldigt nöjd med min egen insats. Med tanke på att jag gjort detta parallellt med allt annat i livet så är det ett fantastiskt resultat :) I Ladok är nu följande registrerat:

SO001G
Sociologi GR (A)
30.0
1000 Sociologisk introduktion
7.5
A
2008-11-07
2000 Sociologisk metod
7.5
B
2009-01-18
3000 Sociologins klassiker
7.5
B
2009-04-03
4000 Arbetslivssociologi
7.5
B
2009-06-09
Summa:
30.0hp

2 thoughts on “Sociologi Gr (A) 2008

  1. Hej. Vad spännande att se den här typen av hemsidor! Jag har alldeles börjat på sociologiutbildning och känner igen det du skriver. Nåt annorlunda är det men en del man kan använda som samma som du skrivit.

  2. Det är ju verkligen roligt om du hittar användbart material här :) Hoppas att du hittat tillräckligt mycket intressant för att komma tillbaka ;)

    Tack för din fina återkoppling!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *