Sundsvall 42 2008

Jag höll tre föredrag på Sundsvall 42 2008. Det var aldrig tanken att det skulle bli tre, men jag blev så otroligt inspirerad av all återkoppling jag fick i samband med det föredrag jag höll om Förändring och stressSundsvall 42 2007. Dessutom arbetade jag det efterföljande året ännu mer med förståelse och den effekt det ger oss i vårt arbete. Min egen förståelse av begreppet förståelse har gett konsekvenser på flera områden. Dels i frågan om förståelse i sig som ju går att arbeta med på olika sätt. Men också vad gäller ledarskap i allmänhet, hur vi delegerar arbetsuppgifter och hur vi arbetar med delaktighet. Det har påverkat mitt sätt att se på hur vi arbetar med människorna i organisationen. Delvis i tanke och teori, men också i praktik och i ett ändrat arbetssätt för mig själv. Det är detta sammanhållande tema som alla de tre föredragen handlar om, och de blev dessutom placerade i rätt logisk ordning under konferensen :)

D1 Förståelse och föredömen – så här gör du – Förståelse är en viktig pusselbit i synen på hur vi utvecklar och förändrar våra företag och organisationer. Utifrån valet att se effektiviteten i verksamheten som en följd av den förståelse av våra arbetsuppgifter vi besitter både som individ och i grupp följer några viktiga konsekvenser. Det traditionella, rationellt fokuserade och administrativt styrda förändringsarbetet måste slängas ut och istället driver vi utvecklingen genom delaktighet, dialog och ett djupt intresse för allas åsikter och insikter. Se presentationen eller ladda hem pdf.

E5 Göra lite själv – bättre än att få mycket serverat – Förhållningssättet till oss anställda är mycket viktigt och vi måste undvika att se lojalitet och medarbetarnöjdhet som något vi kan köpa. En viktig del i den förståelsebaserade organisationen är engagemang från anställda, och trovärdighet från ledningen. I det traditionellt administrativa synsättet ritas det nya upp i snygga powerpointbilder för att sedan implementeras via ett förändringsprojekt. I ett förståelsebaserat utvecklingsarbete involveras alla från början och vi förstår att det tar tid vilket gör att förändringen sker under en lång tid och arbete i den nya verksamhetsmodellen blandas med reflektioner och samtal över arbetet och de mål vi skulle uppnå. Se presentationen eller ladda hem pdf.

A7 Den oändliga delegationenFör att ge tryck åt förändringen är det viktigt att styrningen av verksamheten genom chefer och ledare sker på ett sätt som stämmer överens både med bilder och tankar av den nya verksamheten samt det nya förhållningssättet. Det kräver av alla ledare ett arbetssätt som baseras på samtal, dialog och reflektion. Delegation av arbetsuppgifter från högsta chef och ut i organisationen måste då ske på ett förståelsebaserat sätt, i dialog med full öppenhet och med en inställning att delegationen kan justeras i samtalet. Se presentationen eller ladda hem pdf.

6 thoughts on “Sundsvall 42 2008

 1. Det här ju jättebra! Men kanske för kort och komporimerat! Oändliga delegationer känner jag igen jätteväl och drabbas av till vardags till förtret. Men jag saknar en beskrivning av hur man bör göra rent praktiskt och så. Om man är oändligt delegerad, vad gör man då?
  Kul och se att du inte bara bloggar utan pushar material med:)

 2. Hej, kul att du hittat hit, jätteroligt, och tack för kommentaren :) Jag är inte van att lägga ut den här typen av dokument och har experimenterat en del med hur det ska se ut och fungera.

  Komprimerat ja, det fanns en gräns på 15 000 tecken för inlämning till boken som ska publiceras i samband med konferensen. Jag var nog uppe i 18-20 000 tecken i alla tre delar men skar och vrängde för att få plats ;) Kanske jag kompletterar och justerar för här kan jag ju ta huur mycket plats som helst :D

  Så, finns det mer som saknas eller frågor som inte besvaras eller fresteleser som borde stillas eller partier som kanske bör tas bort?

 3. Hittat hit?

  Jag har väl läst den här bloggen ganska länge nu, har du inte sett mina tidigare inlägg!? Och här försöker man anstränga sig :)

  Det finns saker som du skriver om förståelse som inte riktigt går in. Vadå och hur hänger det ihop och varför är det så viktigt. Jag hittar få konkreta exempel på effekter som jag kan koppla till min värld. Veckla ut det!

 4. Whoo, i know you, no problems med det :)
  Oj, veckla ut förståelse, ge mig lite tid så kommer jag tillbaka…jag ska bara… ;)

 5. Det är väl bara att gå på föreläsningarna då, där hoppas jag få mer kött på benen än det går att läsa sig till :) Jag var på din föreläsning ifjol och gillade den rejält så jag ska lyssna på nån av de du har i år, vet bara inte vilken ännu.

 6. Du går väl på alla tre :) De hänger ihop och börjar i delkonferens D om Förståelse, vidare i E om gemensamt arbete och kulturell utveckling för att avslutas med A om delegation och en förståelsebaserad verksamhetsstyrning :)

  Kom fram och säg hej, vetja. Det skulle vara kul att få se ansiktet på fler trevliga kommentatorer härifrån ;D

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *