Psykologi III är klar – dags för examen

Efter färdigskriven uppsats, examinationsseminarium och de sista justeringarna är nu sista uppgiften i Psykologi III äntligen godkänd, en individuellt arbete på kandidatnivå för 15 hp. Hela vårterminen har gått åt till att på halvtid arbeta med min studie om parrelationer. Det innebär att jag nu har färdigställt sex terminers studier på högskolenivå och därmed kan ta…

Nationalistisk yra – vilken grupp tillhör du?

Idag kommer vi att fira nationaldag. Oavsett alla debatter om nationaldagens vara eller icke vara, och dess status som allmän helgdag i konungariket Sverige så tycker jag att det är skönt att uppmärksamma en dag som tydliggör den grupp av människor som kallas svenskar :) En grupp som jag tillhör, och som är viktig för…

Pappan om sin 7-åring om Maslow

Och det intressanta är om vi tolkar min smarta 7-årings tankar till yrkeslivet. Vilka beteenden finns inom oss på de lägre stegen i trappan som hindrar oss från att effektivt göra det vi ska, från att genomföra de förändringar vi behöver och från att nå de mål vi måste. Om relationer med andra människor påverkar oss starkt…

Min 7-åring om Maslow

Kvällens middag, bara jag och min 7-åriga dotter. Efter att ha sett hur hon och hennes kompisar agerat i slalombacken under frilutftsdagen idag väcktes en tanke om hur hon reflekterar över vänskap. Jag började fråga lite om vad som är viktigast för oss människor. Hon svarar ”hjärtat” väldigt snabbt, och mycket självklart. Som förvånad pappa…