Pappan om sin 7-åring om Maslow

Och det intressanta är om vi tolkar min smarta 7-årings tankar till yrkeslivet. Vilka beteenden finns inom oss på de lägre stegen i trappan som hindrar oss från att effektivt göra det vi ska, från att genomföra de förändringar vi behöver och från att nå de mål vi måste. Om relationer med andra människor påverkar oss starkt som hon beskriver så kommer bindningar mellan arbetskamrater, deltagare i en grupp, deltagare i projekt att vara mycket starka – kanske starkare än de aktiviteter som behöver utföras för att nå egna behov kring prestation eller självförverkligande.
Men var tar traditionell förändringsledning sin utgångspunkt? Ja, inte är det i relationerna mellan människorna. Det är ett som är säkert! Det är alldeles för lätt att hoppa rakt in i förändringens konkreta och visuellt förmedlingsbara skepnader. Organisation hit, och process dit och roll åt nåt annat håll. Men väldigt sällan i temer av ni som ska arbeta på annan sätt, med andra människor i andra grupper. Eller det som är etter värre, att ni ska tillhöra olika grupper, och det samtidigt. Ni ska orka hålla identiteter med flera grupper och vara lojala med dessa på samma gång. Som att spjälka sina gener och ha dubbla familjer. Hrm, ja det finns ju människor som gillar det med, men i min värld är de inte i majoritet.
Så för att få en lyckad förändring till stånd, börja i det mest grundläggande behovet av dom alla, hjärtat :) Hon är smart min dotter, men det har jag väl redan sagt.

Kommentera