Missförstår vi varandra?

Vi är ständigt rädda för att missförstå och bli missförstådda! Men den största risken ligger inom dig, att du missförstår dig själv i din inre dialog ;)