Googlisk ledarskapsutveckling

New York Times publicerade för två veckor sedan en artikel om chefsutveckling på Google. Jag hittade den på coachbranschen.se som lockades av de coachande förhållningssätten i tipsen. Google är sig lika. De samlade in enorma mängder data om sina chefers prestationer. De analyserade, enkätade och djupintervjuade medarbetare och chefer om hur chefer uppfattas och levererar resultat. De grävde i resultatet under ett drygt år och kom fram med en lista på framgångsfaktorer som en bra chef karaktäriseras av :)  Det kan tyckas vara generella och uppenbara tips. Ta till exempel “Ha en klar vision och strategi för teamet” eller “Hjälp dina anställda med karriärutveckling” men Google har prioriterat dessa åtta och utvecklat ett chefsutvecklingsprogram och dessutom lagt till individuell chefscoaching för att stötta och utveckla cheferna! De tror på ett löpande arbete med chefernas utveckling, och det har börjat synas i deras interna mätningar. Det här gillar jag skarpt :D

Chefen för HR konstaterar “You don’t actually need to change who the person is,” he says. “What it means is, if I’m a manager and I want to get better, and I want more out of my people and I want them to be happier, two of the most important things I can do is just make sure I have some time for them and to be consistent. And that’s more important than doing the rest of the stuff.”.

De har också insett att det inte hjälper att läsa en lista med åtta tips. Det hjälper inte att läsa en bok, inte heller att läsa åtta böcker! Du behöver träna och öva med coachande hjälp för att bli en bättre chef! Och inte bara en gång, utan regelbundet och ofta :)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *