Reflektion och fotografi

I kvällens Wallander förhörs en fotograf. Han kommenterar, -De stora fotograferna tar inte ställning. De väljer inte sida. De dömer inte. De registrerar det ljus kamerans objektiv samlar in, och låter sedan betraktaren göra resten. De delar inte själva i skådespelet.

Reflektion är just detta! Att kliva ur skådespelet och ta en bild av situationen. Den bilden beskrivs sedan, antingen ensam för sig själv eller tillsammans med andra. Betraktarna tolkar bilden på olika sätt och påverkas utifrån sina egna referensramar. På så sätt kan en situation avbildas på flera olika sätt, och var och en i sin tur tolkas på ytterligare flera. Istället för att tillfället flyr oss, fångar vi det för att hitta möjligheter att lära oss mer.

Tänk om vi lyckas ändra åsikt i någon fråga – lycka!

Jag vill skriva mer om reflektion, för att föra ut till fler. Detta kraftfulla och på något sätt grundläggande beteende som i sin själ bär med sig fundamentet att vi lär mest genom att reflektera över oss själva. Det är ju svårt att skriva en monologisk text om ;) Så, ja, det blir en utmaning…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *