Överraska och skapa uppmärksamhet

Situerade minnesbilder är lagrade kategorier kopplade med de situationer som jag upplevde när minnet skapades och kategorin byggdes ut. Överraskningen sker när vi i en verklig situation upplever fel koppling av objekt och situation. En människa som värper guldägg :) Klart nyttigt…

Vi är alla en del av samma hjärna

Tänk om vi skulle se oss som en del av samma hjärna :) Tänk om alla verktyg vi använder, penna och papper, almanacka, iPad osv, är hjälpmedel integrerade i denna enorma hjärna! Har börjat läsa i The Cambridge Handbook of Situated Cognition om systemteorier som blandas med situerad kognition. Coolt :)

Implicita associationstester

Har deltagit i IAT – Implicita associationstester. Det visade sig att jag har lättare att koppla ihop män med naturvetenskap än män med humanistiska ämnen, och lättare att koppla ihop kvinnor med humanism än naturvetenskap. Läskigt eftersom jag anser att jag med mitt sunda förnuft är medveten och borde kunna bortse från dessa, samt att jag själv är lidelsefullt intresserad av både humanism och naturvetenskap! Prova du med!

En cirkel är sluten

Wow, jag älskar att få aha-upplevelser :) I och för sig fylls dagarna av många små, men de stora ögonöppnarna är något speciellt. Där himlen rämnar och berget skakas. Där den sista pusselbiten läggs, eller där nya upptäckter omkullkastar allt du trott på :D Kognition och Sociologi – the new shit ;)

Medveten upplevelse, so what jag sumpade tentan

Enligt psykologen Daniel Gilbert är den största skillnaden mellan människor djur den medvetna upplevelsen och att kunna förutsäga framtida behov och låta dessa styra beteendet idag. Jag sumpade min tenta i social interaktion och kognition igår, kanske en miss i min anteci…hrm…

Smartare än en femteklassare i Duved

Ser på Smartare än en femteklassare i Duved och funderar på hur en individuell sport som slalom hanterar lagbegreppet. I vissa perspektiv är vi ett lag, men i andra är vi individer. Vissa systemnivåer visar tydliga lagsymptom medan andra systemnivåer är splittrade. Coolt :)