Implicita associationstester

Jag blev häromdan uppmärksammad på Facebook av Magnus Näsholm om IAT – Implicita associationstester. Som den implicita associerande man jag är blev jag nyfiken och länkade iväg. Jag hamnade ganska snabbt vid ett associationstest där jag fick svara på mängder av frågor om hur jag uppfattade kopplingen mellan naturvetenskapliga ämnen och män, och mellan humanistiska ämnen och kvinnor. Jag fick därefter göra ett riktigt häftigt kognitivt test där jag, utan att tänka efter, skulle ange i vilken kategori ett visst ord hörde. På skärmen visades ordet Kemi och jag skulle med en tangenttryckning koppla det till Naturvetenskap, och när ordet Filosofi visades skulle jag trycka på knappen för Humanistiska ämnen. Det som var spännande med testet var att de kombinerade grupperna. När Naturvetenskap och Män var på samma sida och använde samma tangent svarade jag snabbare än när Humanistiska ämnen och Män var på samma sida!? Det var alltså lättare att koppla män med naturvetenskap än män med humanistiska ämnen, och lättare att koppla kvinnor med humanism än naturvetenskap. Läskigt eftersom jag anser att jag med mitt sunda förnuft är medveten om de kulturella påverkansfaktorerna och borde kunna bortse från dessa, samt att jag själv är lidelsefullt intresserad av både humanism och naturvetenskap!

Projektet som arrangerar testerna kallas Project Implicit och är ett forskarnätverk mellan ett antal universitet. Projektet utforskar tankar och känslor som existerar utanför medveten kontroll och utanför medveten insikt. Det anknyter till ett inlägg på framgångarna.se om hur det omedvetna styr oss och vad vi kan göra för att ta oss ur. Implicit-gruppens arbete är inriktat på olika områden inom personlighets- och socialpsykologi. En central fråga i forskningen är om olika psykologiska förklaringsmodeller för stereotyper och fördomar kan integreras. Tidigare forskning har undersökt sambandet mellan fördomar och personlighet (auktoritär personlighet, social dominansorientering och grundläggande personlighet i termer av s.k. Big-Five) samt socialpsykologiska faktorer (situationsbaserade faktorer, gruppmedlemskap, och gruppidentifiering) och kognitionspsykologi (kunskap om stereotyper, avktivering av stereotyper och hämning av stereotyper). I Sverige är det en projektgrupp bestående av Bo Ekehammar, Nazar Akrami och Robin Bergh som arbetar med Project Implicit. Därav den svenska webbplatsen och de svenska testerna. Det gör att vi slipper ifrån översättningsproblemet för oss icke-engelsktalande.

Deras ambition att studera psykologiska och kognitiva processer genom interaktiva och utbildande interaktion tycker jag verkar häftigt. Det finns fler perspektiv för att lära sig mer om sina implicita associationer. Genus är ju bara ett…och det är så att sociologen i mig vaknar till liv. Här kan vi studera psykologiska mönster som ju ger upphov till kultur och samhällsmönster som påverkar oss så starkt i vardagen!

Snacka om att vetenskaperna växer ihop ;D

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *