Vad belönar du dig med?

  Att jag är ett fan av visualiseringar och grafiska presentationer av information är väl ingen hemlighet:) Och jag har med tiden också förstått att jag dels har ett behov av att ha kontroll på min tillvaro på olika siffermässigt spännande sätt men också att jag kan uppleva en vila och stillhet när jag drar…

Acceptans

Perspektiv – Var närvarande här och nu

Ensam på Masarinkontoret. Ett bra möte på Sundsvalls Kommun under förmiddagen har fyllt hjärtat med snabba slag och inspirerat mod. Jag ser och känner fantastiska möjligheter i vår stad och i vår region. Och den tro på ett effektivt och glädjefyllt liv utan stuprör som vi ju vill göra med Masarin har en tydlig plats…

Medvetenhetens fördelar

Ohh, nytt nummer av Scientific American Mind och resan är räddad. Plötslig deppighet kan orsakas av inre programmering av yttre stimuli. Nyckeln är att vara medveten om vad som triggar. Då försvinner många symptom av sig självt… :)

Vad är du ute efter – egentligen

Jag skapade en ny teori för några veckor sedan; The Thing on a String Theory :) Den går ut på att vi medvetet bör bestämma oss för vad vi är ute efter i mötet med en annan människa. Vill jag förändra eller övertyga den andre. Eller vågar jag försöka förstå den andre, och kanske ändra åsikt? Var är du i fjädern?

Överraska och skapa uppmärksamhet

Situerade minnesbilder är lagrade kategorier kopplade med de situationer som jag upplevde när minnet skapades och kategorin byggdes ut. Överraskningen sker när vi i en verklig situation upplever fel koppling av objekt och situation. En människa som värper guldägg :) Klart nyttigt…