Tre kvartal med Covid-19

Det har gått nio månader, tre kvartal, sedan det startade. För mig det vill säga. Det har nog startat vid olika tidpunkter för oss alla. Jag minns den obehagliga känslan i februari när jag såg på tv, läste nyheter och framförallt började läsa WHO:s situation reports som beskrev fler och fler smittade av novel-coronavirus (2019-nCoV) i Wuhan i Kina. Den 4 februari rapporterades 3241 nya fall i världen, varav 3235 i Kina och ett (1) i Sverige. Det rapporterades 64 nya dödsfall det dygnet. Jag såg den exponentiella tillväxten och fruktade över dess konsekvenser.

Som siffernörd var jag också nyfiken på och rädd över den takt utvecklingen skedde. Var det en dubblering per dag, per vecka, eller hur snabbt gick det egentligen. Jag minns de rörliga bilderna på kinesiska grävmaskiner som byggde sjukhus och tänkte nog att jag inte fattar vad det här är, men jag insåg att jag ville följa förloppet och har byggt på min excel-modell sedan starten.

Nio månader senare har jag och många andra blivit vana och kanske lätt blasé. Det som i mars var skrämmande och fick börserna att dyka, starta en hamstringsvåg på toalettpapper och minska både shopping och restaurangbesök har nu blivit vardag. Under 4 november rapporterades 4034 nya fall – bara i Sverige! Totalt i världen ökade antalet smittade med hissnande 589 372 människor, på en enda dag, och under dygnet rapporterades dessutom 8111 döda i sviter av COVID-19!

Det är svårt med exponentiell utveckling. Varje dag ökar mängden smittade med viruset. Dessutom ökar ökningen varje dag. Det kan vara utmanande att se i en kurva som visar det totala antalet fall. Men i kurvan ovan som visar antal rapporterade smittade och döda per dag syns utvecklingen skrämmande tydligt. Februaris ökningar på drygt 3000 smittade per dag ser obetydligt små ut i jämförelse med de kommande dagarna och veckorna.

I grafen ovan syns också statistikvågorna som sköljt över världen. Den första vågen var i januari och februari när Kina och Asien drabbades. Vi trodde att det var allvarligt, och jag tänkte nog naivt att det inte blir så allvarligt i Europa och Sverige. Men det blev tvärtom, vi har drabbats hårdast. Den andra vågen svepte över Europa och USA i mars, april och juni. Därefter minskade fallen i Europa efter starka interventioner. I maj och juni hade smittan i en tredje statistikvåg fått fäste i Ryssland och Brasilien samt många andra sydamerikanska länder och USA fortsatte att öka. Därefter drabbades Indien som haft svårt att hindra spridningen. I augusti stabiliserades läget där de stora virusländerna USA, Brasilien och Indien inte märkte av någon nämnvärd ökning i antalet smittade per dag om än på väldigt höga nivåer. Tills september då Europa orsakade en fjärde statstikvåg med Spanien, Frankrike, Storbritannien och Italien som hårt drabbade länder. Samtidigt har USA ökat återigen och nådde nytt tragiskt rekord den 5 november med 121 888 konstaterade fall på en och samma dag. I diagrammet nedan syns några utvalda länders utveckling av antal smittade per dag under året.

Den 11 februari döptes viruset av The International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) till Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) och sjukdomen som den ger upphov till Coronavirus Disease (COVID-19). Eller Coronan och Covid som de kallas på enklare svenska. Kanske den enklare svenskan också har gjort att vi anpassat oss och tappat perspektivet? Viruset och sjukdomen är något som blivit normalt i samhället. Kanske vi också känner som med klimatet och andra stora samhällsfrågor – vad spelar det för roll vad lilla jag gör? Nedan syns jämförelser mellan kvartalen. Från min första sammanställning den 4 februari som inte ens syns i diagrammet, till maj, augusti och nu i november. För varje kvartal har viruset spridit sig snabbare och idag har nära 50 miljoner människor över världen varit sjuka i Covid-19.  Hur ser det ut i Sverige då? Vi har haft en utveckling som liknar de andra europeiska länderna. I diagrammet över länder ovan syns Sverige bakom de andra kurvorna. Nedan visas Sverige tillsammans med de Nordiska länderna. Det är tydligt att den här hösten har inneburit att viruset fått nytt fäste och sprids i en högre takt än under våren och för närvarande rapporteras ca 3000 personer per dag i Sverige smittade.

Vart det tar vägen vet nog ingen. Fler och fler regioner i Sverige inför nu skärpta allmänna råd för att hindra lokal smittspridning. Förhoppningsvis lyckas vi hindra spridningen och hålla nere antalet döda tills vi får fram ett fungerande vaccin. Tills dess får vi hjälpas åt, ta hand om varandra och påminna oss om att följa utvecklingen och inte bli så vana vid den konstanta rapporteringen av dystra nyheter att vi missar allvaret.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *