Dialog eller Diskussion eller Debatt

Vad är baksidan med dialog? Golaid!? Det finns ju inte! Nej, det finns alltså ingen baksida med dialog… :) Jag vill bara passa på att skriva av mig en fundering mitt uppe i alla andra funderingar. Finns det tillfällen när dialog inte är det mest effektiva sättet att kommunicera? Visst, ibland kan monolog vara tillräckligt, någon som vill informera om något utan behov av respons. Ibland behöver vi debattera eller diskutera och konfrontera varandra med våra åsikter och testa dem tufft och intensivt. Men min tanke till mig själv ikväll går till dialog som en grund för relationen, för det förtroende inom vilket vi möts för att ha andra former av meningsutbyte. Om vi möts i dialog känner vi oss trygga med att våra intressen kommer att tas om hand, att vi är ömsesidigt angelägna att vilja varandra väl men att vi i denna stund kommer överens om att vi kommunicerar på ett specifikt sätt som till exempel i en hetsig debatt.

Spännande tanke, och det finns fler!

orator speaks in megaphone. Isolated 3D image

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *