Frukostprogram i The Human Element

Idag genomförde vi ett litet tvåtimmars program med tjugo deltagare för att marknadsföra Frontwalker, vår kompetens inom organisationsutveckling samt The Human Element som teori och metod. Vi höll ingen föreläsning utan det var upplagt på samma sätt som alla andra THE-program vi kör, oavsett om de är en dag eller en serie sammankomster över en längre tidsperiod. Vi presenterar ramarna för övningen och beskriver oss handledare. Sen går vi laget runt. Idag fick alla berätta kort om sig själva, organisation och varför de var hos oss. Vi kör övergripande teori för att ge ett kunskaps- och trovärdighetsmässigt underlag, väcka tankar och idéer kring vardag och egen situation och för att lätta lite på prestationsångest som kan finnas. Det sista inte minst viktigt då en av grunderna i metodiken och det förhållningssätt som en starkare självkänsla kan ge handlar om att inte kritisera, lägga skuld och tro att det finns rätt eller fel. Alltför ofta hör vi den lille kritikern i oss som tycker att vi borde kunna mer och förstå mer. Därför lägger vi den grunden tidigt i programmet, och det följer med under hela resan oavsett längd och omfattning, att försöka se oss som dom vi är utan att fokusera på det vi måste eller bör eller ska förbättra.

Idag blev teorin kort. Vi berättade om bakgrunden till FIRO och THE och gruppers utveckling i samklang med individers utveckling. Vi tog upp förhållningssätten att utforska och utmana istället för att skuldbelägga och söka rätt-och-fel. Vi visade också det starka mönstret med Öppenhet – Självinsikt – Självbestämmande. Vi vill verka för en ökad öppenhet, både för individ och grupp, där vi får tillgång till en större del av våra tankar, känslor och inre processer. Det ger em gradvis ökande självinsikt där vi enskilt får bättre förståelse om oss själva och där gruppen lär sig mer om alla deltagare och det resultat som skapad gemensamt. Med individuell och gruppvis självinsikt följer också ökade möjligheter till egna val. När jag förstår hur och varför en situation uppstår blir mitt fortsatta agerande ett medvetet val istället för en omedveten reaktion. Då mår jag lite bättre och då blir vi lite effektivare i gruppen. Wilbers kvadrant, se bilden nedan och läs mer i A Brief History of Everything, fick utgöra en ram för arbetet med individers och gruppers insidor och utsidor. Dessa behöver vara i balans i våra liv, och inte minst i våra förändringsarbeten, men ofta tappar vi bort insidan i ivern att komma framåt och producera synliga resultat. Men vi behöver denna insida för att nå de större effekterna inom oss själva och våra grupper.

Vi lät gruppen prova en övning för att få se hur programmens innehåll utförs, men också för att ge alla deltagare möjlighet till ett uns ökad självinsikt. Vi körde en visualisering som handlade om känslor. Eter en kort avslappning fick alla gå in i tre olika rum. Det första är fyllt av människor som tycker att du är betydelsefull, det andra av människor som anser dig vara mycket kompetent och det tredje av människor som tycker om dig. Reflektionen efteråt handlade om vilket rum som kändes mest bekvämt och ville rum som väckte olust eller obehag. Reaktionerna skilde sig åt eftersom vi alla är olika, och det var olika rum som var viktiga hos de olika individerna.

Samtalet kom sedan att handla om känslans påverkan på beteendet. Den viktiga kärnan som kan förklara våra yttre beteendens relation med vårt inre är självinsikt och självkänsla. Med exempel och reflektion försökte vi få gruppen att knyta ihop säcken där en låg självkänsla starkt påverkar oss när vi blir trampade på avseende betydelse, kompetens och omtyckt. Om allt jag är och om allt som är viktigt för mig, om hela min existens står och faller med hur andra människor känner inför mig blir jag väldigt sårbar. Om jag inte känner mig så betydelsefull som jag vill vara och hamnar i en situation där jag inte bjuds in och inte får vara delaktig, och om jag inte förstår situationen och mina känslor, är risken stor att jag reagerar automatiskt med ilska, ledsenhet eller passivitet. Med självinsikt och självkänsla är jag bättre rustad med handlingskraft att välja mitt beteende.

Här mötte vårt samtal de initiala teorierna från frukostprogrammets inledning, och vi kunde sammanfatta grunderna i Human Element och reflektera över den korta tvåtimmarsprocess vi varit med om. Som i alla program checkar vi ut med syfte att få till ett bra avslut för alla deltagare. Dagens utcheckning var kort, gick på sju minuter, och bestod av reflektion över frågan ’Vad tar jag med mig härifrån?’ vilken gav väldigt skilda svar. Allt från insikter om sig själv, en förståelse över situationer på jobbet och att det är en evig resa.

Vi hade ett liknande frukostprogram i Stockholm i tisdags och vi kommer med fler såna i framtiden. För, som en av deltagarna så klartänkt sa, regionen behöver ett ledarskap som präglas av den här typen av egenskaper!

5 thoughts on “Frukostprogram i The Human Element

  1. Pingback: Sustainability och The Human Element | peterA.se - Ledarskap, coaching och vetenskap

  2. Pingback: Hållbarhet och The Human Element | Frontwalker Sundsvall

  3. Pingback: Förändringsledning och The Human Element | Frontwalker Sundsvall

  4. Pingback: Politik och känslan att vara betydelsefull | peterA.se - Ledarskap, coaching och vetenskap

  5. Pingback: Försök #1 | peterA.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *