Psykologi II är klar

Oh så skönt att få besked att sista tentan i Psykologi II är godkänd. Jag har inte varit lika intensiv med publicering av uppgifter och resultat under de senaste två årens studier i Psykologi som jag varit när jag läst Sociologi och Kognitionsvetenskap. Det beror dels på att jag blogg-skrivandet ständigt hamnar för långt ner på min priolista och dels på att de uppgifter vi haft i både A-kursen och B-kursen varit tentor på nätet och inte skrivuppgifter. Men jag har pluggat även om det inte synts här. Och nu är B-kursen klar och alla tentor och uppgifter är godkända! Inga omtentor och inget som ska kompletteras eller korrigeras. Bara sommarlov med vanligt Masarinjobb och underhåll av hus och tomt och fotbollscup och så lite semester. Sen drar terminen igång med Psykologi III. Om jag blir antagen förstås. Den kursen består av två delar. Den första handlar om fördjupad vetenskapsteori och den andra är en C-uppsats. Jag känner både iver och nervositet för den senare. Vad jag egentligen ska forska på och skriva om är ännu oklart. 

Den sista uppgiften vi hade var ett grupparbete i form av ett empiriskt arbete. Jag och min lärpartner arbetade i sju veckor med att sätta upp hypoteser, utforma en enkät för att samla in dataunderlag och sedan analysera och skapa en rapport om förlåtelse: Män förlåter lättare och kvinnor håller med – Skillnader i förlåtelse och attityder. Ett spännande arbete som hade en grav obalans mellan ambition och tid. Betyget är nog delvis ett resultat av en enorm ambition och inte bara innehållsmässig kvalitet. Men oavsett det, jag är nöjd att den är godkänd och att jag är klar för denna gång.

Jag säger som Bulten i Emil och Griseknoen efter slagsmålet på auktionen i Backhorva – ”Förresten är det väl auktion i Knashult näste vecka, och då ska vi väl på’t igen!?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *