Medveten upplevelse, so what jag sumpade tentan

Enligt psykologen Daniel Gilbert är den största skillnaden mellan människor djur den medvetna upplevelsen och att kunna förutsäga framtida behov och låta dessa styra beteendet idag. Jag sumpade min tenta i social interaktion och kognition igår, kanske en miss i min anteci…hrm…