Sundsvall 42 – Meditationsworkshop

Den 15 oktober höll jag en meditationsworkshop på den årliga konferensen Sundsvall 42. Jag var delkonferensledare för Förändringsledning men gick tillfälligt över till Workshopspåret för att leda en meditationsövning med drygt tjugo deltagare. Att jag går mellan två spår är ingen slump utan istället något som är symptomatiskt och dessutom en god beskrivning på mig och mina intressen. Redan 2008 höll jag tre föreläsningar i tre olika spår under samma konferens med en ambition att belysa förändring i våra organisationer ur tre perspektiv. Jag drivs av en iver att ständigt söka ny kunskap och nya insikter och integrera dem med den förståelse jag har och de erfarenheter jag skaffat mig. På det sättet ser jag världen med nya ögon och kan påverka mig själv och mitt liv åt det håll jag vill, och jag kan dessutom hjälpa min egen organisation och mina kunder att skifta  perspektiv för att driva utveckling.

Meditationen tog 20 minuter att genomföra och föregicks av en kort beskrivning av mig och syftet med workshopen. Det ligger mycket i att skapa en trovärdighet som handledare när deltagare ska utforska nya metoder och dessutom förväntas blunda under arbetspasset. Dessutom finns det alltid frågor om “Varför?” och “Hur?” som till någon nivå behöver besvaras. Hur väl vi lyckas med inledningen lägger grunden för hur väl vi tillsammans förmår genomföra vår workshop. Därefter guidade jag deltagarna i en meditation som hade två olika övningar. Om du är nyfiken och vill prova själv eller om du glömde att ta med dig den korta instruktionen finns den att ladda ner: Meditation Övning 2014-10 RevA.

De grundläggande utgångslägen som jag inledde workshoppen med, och de frågor som kom upp från vår gemensamma reflektion har jag samlat i inlägget för att ge en förståelse för dig som inte var med. Och för dig som deltog blir det kanske en påminnelse om hur de fyrtio minutrarna disponerades.

Mina syften med workshopen om meditation var tre. Det första var att ge en inblick i meditation för den som är nyfiken men inte provat. Det andra att göra meditation tillgängligt för fler genom att minska de trösklar jag ibland upplever att utövare och förespråkare sätter upp. Och det tredje att utmana de måsten och ensidiga sanningar om meditation som uttrycks inom flera inriktningar av meditation i form av att det är den enda vägen och att metoden är bestämd. Jag vet och förstår att alla är nybörjare och behöver tydliga instruktioner. Men jag tror att det kan kombineras med en öppenhet om de många olika nyttor samt de olika metoder som finns att utforska. Allt passar inte alla. Men det finns något för var och en.

Foto-2014-10-15-16-56-51-web

Jag har mediterat omedvetet under många år genom mental träning, guidade visualiseringar och egna kroppsfokusövningar. Men jag har mediterat medvetet och med en ivrig nyfikenhet de senaste tre åren. Det har jag gjort genom att söka mig till flera olika sammanhang där meditation är en del eller där meditation är i fokus. Jag har dessutom praktiserat meditation själv på varierande sätt. Jag har under två års löpträning använt meditation som ett sätt att fokusera på kroppen eftersom löpningen erbjuder tydliga möjligheter att fokusera. Jag har sprungit med fokus på andning, fötter som möter marken eller med full uppmärksamhet om den värld jag springer genom. Jag har dessutom använt den tid som jag ägnat åt träning lyssnat på guidade meditationer, upprepat eller sjungit mantran och talat till mig själv genom affirmationer. Och genom dessa erfarenheter har jag insett att det är viktigare att meditera än att meditera på det sätt som anses som rätt.

Under meditationen som vi körde på Sundsvall 42 utforskade vi två olika former av meditation. Dels fokuserad meditation, och dels öppen monitorerna. Den fokuserade meditationen går ut på att ägna vår koncentrationen till en enda punkt, och i dagens meditation använde vi vår egen andning. Under reflektionen efteråt kom det upp tankar från deltagare som hellre lyssnade på sin puls, och andra som tyckte att andningen kändes skönast. Och det var fina exempel på att det såklart är fritt fram att utforska och välja det som känns bäst. När vi fokuserar i meditationen tränar vi vår koncentration. Det tränar hjärnan att fokusera, vilket hjälper oss att skydda oss mot alla de automatiska tankar som ofta har grepp om oss. Ju mer vi tränar koncentration desto lättare har vi att fokusera på det vi vill istället för att omedvetet flyta iväg i andra tankar. Jag väljer att förtydliga “omedvetet” för ibland vill vi dagdrömma, släppa på koncentrationen och flyta med i vindlande fantasier och kreativa tanketrådar. Men det är för att hjälpa oss att styra mer som vi tränar koncentrationen.

Den öppna monitoreringen är en inre observation av det som sker inombords och de sinnesintryck som når oss. Det kräver koncentration för det är lika lätt att tankarna glider iväg till annat i denna typ av meditation. Och det är lika viktigt att vara positiv och accepterande när vi lyfter tillbaka vårt fokus till den medvetna inre observatören. På det sättet tränar vi på att inte släppa fram en eventuell inre kritiker som annars lätt tar över. Och detta steg underlättas av den föregående övningen i koncentration med fokuserad meditation. Öppen monitorering går ut på att öppna våra sinnen och registrera det vi hör, ser och känner inom oss. Om vi dessutom utforskar lätt vad det är för upplevelse genom att sätta en etikett tränar vi vår öppenhet och lyhördhet för det som pågår i kropp, tanke och känsla. Dessutom hjälper den regelbundna meditationen oss att kliva ur oss själva. Plötsligt blir det tydligt att jag inte är min känsla. Jag är inte min tanke. Jag är inte en arg person, jag är inte deprimerad. Jag känner ilska, och jag känner sorg och hopplöshet. Vilket gör dessa fenomen lite lättare att studera och utforska. Och det blir också tydligt att det finns annat och mer inombords. Och det blir också möjligt att utforska dessa.

Foto-2014-10-15-16-57-26-web

Efter meditationen framkom det från några av deltagarna att vissa tyckte att den guidade delen där jag läste instruktioner var lättast och best bekväm att vara i. Men andra tyckte att den tysta delen på fem minuter under vilka jag höll tyst var de som gav mest. Återigen, det är fritt fram att utforska det sätt som fungerar bäst för just dig. Guidning eller ej.

Meditation finns och går att uppleva och utöva inom flera olika områden eller ur olika utgångspunkter. Jag har provat och utforskat meditation inom flera av dessa. Det är skillnader mellan meditation som baseras på religiösa livsåskådningar där det finns ett syfte som är förknippat med gud och med religiösa mål, och meditationer som baseras på vetenskap som till exempel neurovetenskap som intresserar sig för hjärnans utveckling. Det finns dock många likheter och det kan finnas ett syfte för dig som är nyfiken att prova på olika former för att se vad som känns bäst och som fyller de egna behoven mest. Jag har dock samma personliga preferenser här som när och hur jag mediterar. Jag vill att syftet med meditationen är något som jag bestämmer och inte något som definieras som det enda sättet att uppnå positiva effekter. Det finns många syften och det finns många sätt att meditera. Övningen under Sundsvall 42 var till för att ge möjligheten att prova på en av dessa metoder.

Foto-2014-10-15-16-56-33-web

Mindfulness och Meditation är två olika begrepp som vi använder, med ibland intill förväxlande beskrivningar. Jag fick höra en beskrivning som används inom Kadampagrenen av Buddismen. Den gick ut på att Mindfulness är det vi vill vara och uppnå i vardagens varande. Och meditation är vår träning för att klara av att vara mindful. Utöver en logisk beskrivning gav det en skön definition på meditation – det är träning. Och träning slutar man inte bara för att man känner att man kan och behärskar. Träning är också till för att upprätthålla en viss kunskap, styrka eller kondition. Så vi tränar oss regelbundet för att vara mindful i vardagens alla stunder. Träningen med fokuserad meditation hjälper oss att i större grad kontrollera våra tankar, när vi vill det. Träningen med öppen minitorering hjälper oss till lyhördhet och öppenhet som vi använder i vardagen för att upptäcka vad som pågår inom oss innan vi övermannas av känslor som styr vårt beteende till något vi inte önskar.

Foto-2014-10-15-16-57-06-web

Så min egen bild av nyttan med meditation är att den hjälper mig till 1) Ökad koncentrationsförmåga även utanför meditationen, 2) En medvetenhet om mig själv och det som rör sig inombords, och 3) Närvaro i stunden genom förmågan att se och höra det som sker utom och inom mig. Dessa tre är till stor utsträckning effekter som skulle beskrivas med mindfulness enligt definitionen ovan. Men jag når också momentana effekter i samband med att jag mediterar. De lockar inte mig lika mycket bortsett från de stunder jag vaknar på natten och får svårt att somna på grund av den strida ström av tankar och metatankar som slingrar sig runt. Då ägnar jag mig en stund åt öppen monitorering för att observera det som bubblar utan att följa med i resonemanget, jag sätter en liten etikett på vad det är för typ av fenomen jag observerat och släpper det sedan tillbaka. Ibland lägger jag ner det i en liten kinesisk snabbmatslåda och stänger locken för att få rent. På det sättet accepterar jag att tankar och rädslor finns, men jag följer inte med och ägnar kraft åt att reda ut vad jag måste komma ihåg, borde ha gjort eller vad det nu är som poppar upp. Och den upprepade acceptansen håller dessutom min inre kritiker lugn, som annars brukar surna till över att jag spenderar viktig nattsömn åt irrelevanta tankar som inte bidrar till nytta i arla morgontimme.

Sån är jag. Så ser jag på meditation. Så mediterade vi på Sundsvall 42.
Hoppas att du som läser får nytta av mina tankar och reflektioner.
Om du upptäckt något, lämna en kommentar och tipsa vidare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *